Thông báo thu thập dữ liệu

Bằng cách điền vào các trường dữ liệu bên dưới, bạn đang cung cấp thông tin cá nhân cho Công Ty TNHH Bayer Việt Nam (“Bayer”). Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân này nhằm cung cấp cho bạn một số dịch vụ nhất định bao gồm cả việc thông báo đến bạn các thông tin liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện của chúng tôi.

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và tùy thuộc vào những gì bạn muốn tìm kiếm, chúng tôi có thể cần thu thập thêm thông tin cá nhân từ bạn. Điều này có thể bao gồm cả thông tin liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt của bạn nhằm có thể cung cấp cho bạn thông tin về quá trình mang thai và truy cập vào lịch chu kỳ rụng trứng.

Nếu không nhận được thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ không thể xử lý yêu cầu được đặt ra. Thông tin cá nhân bạn cung cấp bằng cách điền vào các trường dữ liệu này sẽ được tiết lộ cho (các) nhóm liên quan, có thể bao gồm dịch vụ khách hàng, nhân sự, truyền thông, pháp lý, y tế, chuỗi cung ứng, v.v. Vì Bayer là một doanh nghiệp toàn cầu, nên một số thông tin cá nhân có thể chuyển ra nước ngoài.

Chính sách bảo mật của chúng tôi chứa thông tin về cách bạn có thể truy cập thông tin cá nhân của mình và tìm cách sửa thông tin đó; cũng như cách khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư và cách chúng tôi sẽ giải quyết khiếu nại đó. Để hiểu rõ về chính sách bảo mật của chúng tôi, bạn có thể truy cập tại phần Chính sách bảo mật thông tin.

CH-20211124-69