Dữ liệu xuất bản

Công ty TNHH Bayer Việt Nam

118/4 Khu công nghiệp Amata, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (84-251) 8877 120