Địa điểm mua hàng

Bạn có thể tìm Elevit tại các nhà thuốc gần nhất hoặc đặt mua trực tuyến.

Trong trường hợp bạn muốn phản ánh tác dụng phụ hay chất lượng sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với bác sĩ hay dược sĩ hoặc cơ quan quản lý y tế. Bạn cũng có thể gửi thông tin trực tiếp tới địa chỉ email: drugsafety.vietnam@bayer.com.