Điều khoản sử dụng

Việc truy cập và sử dụng website này cần tuân theo các điều kiện sau đây. Vui lòng không sử dụng website trừ khi bạn đồng ý với những điều kiện này. Website đã được phát triển và quản trị bởi Bayer AG (sau đây được gọi chung là BAYER). Chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ hoặc sửa đổi một phần hoặc toàn bộ website này hoặc các điều kiện sử dụng chung, các Điều khoản và Điều kiện chung. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể có thay đổi tùy ý và sẽ thông báo trước 03 ngày làm việc trước khi áp dụng sự thay đổi. Vì vậy trong lần truy cập tiếp theo của bạn đối với website này, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xem lại các điều kiện lần nữa để chú ý đến bất kỳ sự thay đổi hoặc bổ sung nào có thể đã được thực hiện.

1. Từ bỏ sử dụng và lợi ích

Tất cả các nội dung, tài liệu và minh họa công bố trên website này thuộc quyền sở hữu duy nhất của BAYER. Việc cho phép sử dụng chỉ với điều kiện là ghi chú về bản quyền có liên quan và phải được trình bày trên tất cả các bản sao chép, và các nội dung chi tiết chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân mà không được khai thác cho mục đích thương mại, các nội dung không được phép sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào và tất cả các hình ảnh minh họa lấy từ website này chỉ được sử dụng chung với các nội dung bằng chữ đi kèm.

2. Tên thương mại và bản quyền

Tất cả các tên thương mại trên website này là tài sản của Tập đoàn Bayer, trừ các trường hợp được ghi rõ hoặc trong bất kỳ hình thức nào mà có thể nhận biết được quyền của bên thứ ba. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với các tên thương mại này hoặc với các nội dung khác đều không được phép và có thể quy thành hành vi vi phạm bản quyền và luật sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu công nghiệp khác.

3. Giới hạn trách nhiệm

BAYER đã biên soạn các thông tin chi tiết cung cấp trên website này từ các nguồn thông tin nội bộ hoặc bên ngoài theo sự hiểu biết và tin tưởng nhất của mình, với sự cẩn trọng chuyên nghiệp. Chúng tôi cố gắng mở rộng và cập nhật phạm vi thông tin trên cơ sở diễn biến thực tế. Thông tin trên website này đơn thuần nhằm mục đích giới thiệu về BAYER và các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, không có bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào được đưa ra, cho dù nhấn mạnh hay ngụ ý, về sự hoàn thiện hoặc tính chính xác của các thông tin trên website này. Vui lòng hiểu rằng thông tin mặc dù chính xác vào ngày chúng được công bố nhưng có thể không còn được cập nhật thêm nữa. Vì vậy chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm tra kỹ bất kỳ thông tin nào bạn có được từ website này trước khi sử dụng chúng dưới bất kỳ hình thức nào. Lời khuyên đưa ra trên website này không miễn trừ cho bạn trong việc tự kiểm tra các tư vấn gần nhất của chúng tôi – cụ thể là dữ liệu thông tin về an toàn và đặc tính kỹ thuật của các sản phẩm của chúng tôi, có xem xét đến sự phù hợp giữa mục đích và quy trình dự kiến. Nếu bạn có yêu cầu tư vấn hoặc hướng dẫn liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, vui lòng trực tiếp liên hệ với chúng tôi. Những người sử dụng website này tuyên bố rằng họ đồng ý truy cập website này và các nội dung bên trong đó với các rủi ro tiềm ẩn thuộc trách nhiệm của họ. Cả BAYER cũng như bên thứ ba tham gia xây dựng, sản xuất và truyền tải website này đều không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc truy cập hoặc khả năng truy cập hoặc từ việc sử sụng hoặc khả năng sử dụng website này hoặc thực tế bạn đã tin cậy vào thông tin dược đưa ra trên website.

4. Website và liên kết của nhà cung cấp thứ ba

Website này chứa các liên kết, đường dẫn tham khảo đến các website thứ ba. Bằng việc cung cấp những liên kết này, BAYER không đưa ra bất kỳ sự tán thành đối với những nội dung đó. Đồng thời, BAYER cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sự tồn tại của những nội dung này cũng như độ tin cậy của chúng, hoặc các thiệt hại từ việc sử dụng các nội dung này dưới bất kỳ hình thức nào. BAYER không đảm bảo rằng các trang đó cung cấp thông tin với chất lượng phù hợp. Các liên kết đến các website khác được cung cấp đến đơn thuần cho mục đích tham khảo. Người dùng phải chịu trách nhiệm trước các rủi ro khi truy cập những website này.

Mọi vướng mắc khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ:

CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM
+ Trụ sở chính: Lô 118/4, KCN Long Bình hiện đại (Amata), Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
+ Điện thoại: (84-251) 8877120
+ Email: medinfovietnam.bch@bayer.com